Jakość – Najwyższe standardy

Od początku prowadzonej działalności Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub stawia na wysoką jakość  produkowanych wyrobów oraz świadczonych usług. Potwierdzeniem naszych starań jest wdrożony od 2002 roku System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001:2015.

W kolejnych latach, stawiając na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa oparty o poszanowanie środowiska naturalnego, wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskiem oparty o model zgodny z ISO 14001:2015.

Szanując bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników, wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z ISO 45001:2018, który wykracza poza wymagania prawne zakresu BHP i stanowi podstawę ciągłego rozwoju bezpiecznych miejsc pracy.

Obecnie wszystkie te elementy tworzą zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy.

Dodatkowo, aby spełnić wymagania naszych klientów oraz wymagania prawne, utrzymujemy system FSC® CoC (C131268) – Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, ZKP– Zakładowa Kontrola Produkcji wyrobów budowlanych oraz AEO– Status Upoważnionego Przedsiębiorcy.

Polityka systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy