Jakość – Najwyższe standardy

Od początku prowadzonej działalności Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub stawia na wysoką jakość  produkowanych wyrobów oraz świadczonych usług. Potwierdzeniem naszych starań jest wdrożony od 2002 roku System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001:2015.

W kolejnych latach, stawiając na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa oparty o poszanowanie środowiska naturalnego, wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskiem oparty o model zgodny z ISO 14001:2015.

Szanując bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników, wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z ISO 45001:2018, który wykracza poza wymagania prawne zakresu BHP i stanowi podstawę ciągłego rozwoju bezpiecznych miejsc pracy.

Obecnie wszystkie te elementy tworzą zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy.

Dodatkowo, aby spełnić wymagania naszych klientów oraz wymagania prawne, utrzymujemy system FSC CoC– Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, ZKP– Zakładowa Kontrola Produkcji wyrobów budowlanych oraz AEO– Status Upoważnionego Przedsiębiorcy.

Polityka systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy