Doradztwo techniczne

Marcopol to firma, która dba o Klientów na każdym etapie realizacji zamówienia. Wykfalifikowany zespół pracowników technicznych odpowiedzialny jest za stały kontakt i udzielanie niezbędnych informacji. 

Dzielimy się swoim doświadczeniem, ponieważ wiemy jak istotne jest wspieranie rozwoju biznesu naszych Klientów i czuwanie nad bezpieczeństwem prowadzonych przez nich inwestycji.   

Oferujemy profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie: 

  • Doboru zamocowań w zależności od uwarunkowań projektowych.
  • Doboru zamocowań znormalizowanych.
  • Udzielania informacji o nośności połączeń wykonanych z użyciem naszych produktów.
  • Udostępniania informacji technicznych o produktach w postaci kart katalogowych, danych tabelarycznych i raportów z badań.
  • Udzielania wsparcia technicznego w postaci terenowych badań nośności na wyrywanie z podłoży budowlanych.
  • Udostępniania tabeli nośności typowych połączeń elementów konstrukcji drewnianych na potrzeby projektowania.
  • Udostępniania oprogramowania obliczeniowego dla kotew chemicznych, którymi dysponują nasi dostawcy.