ADD – postępowanie antydumpingowe- aktualizacja.

Szanowni Klienci,

Zgodnie z grafikiem przebiegu postępowania antydumpingowego AD676, dotyczącego przywozu niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, przedstawionym na stronie internetowej Komisji Europejskiej, dzień 20 Lipca 2021 jest najpóźniejszym terminem ogłoszenia przez Komisję decyzji w sprawie ceł tymczasowych.

Do tego dnia Komisja musi ogłosić decyzję w sprawie wprowadzenia ceł tymczasowych oraz ich wysokości bądź ogłosić decyzje o niewprowadzeniu ceł tymczasowych.

W sytuacji ogłoszenia decyzji Komisji o wprowadzeniu ceł tymczasowych, cła te zostaną wprowadzone w terminie 4-ch tygodni od daty ogłoszenia decyzji Komisji Europejskiej.

Aktualny grafik przebiegu postępowania antydumpingowego AD676 ze wskazaniem poszczególnych kroków oraz ich terminów jest dostępny na stronie: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2504&sta=1&page=1&c_order_dir=Down

Chcesz zapytać o produkt / usługę?
Skontaktuj się z nami!