ADD – postępowanie antydumpingowe – najważniejsze informacje.

17 lutego 2022 roku w Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało „Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/191 z dnia 16 lutego 2022 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywoź niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej”.

Co to oznacza?

Po trwającym od 21 grudnia 2020 roku dochodzeniu antydumpingowym Komisja Unii Europejskiej podjęła decyzję o wprowadzeniu cła antydumpingowego. Dotyczy ono importu śrub, wkrętów oraz podkładek z Chin. Wysokość cła zależy od dostawcy i wynosi 39.6% lub 86.5%.

Wprowadzone dodatkowe stawki celne powodują konieczność wprowadzenia podwyżek cen na grupach produktów objętych cłem antydumpingowym.

Lista produktów objętych cłem antydumpingowym obejmuje między innymi:

 • Śruby
 • Wkręty metryczne
 • Podkładki
 • Blachowkręty
 • Wkręty do drewna typu UNIX
 • Wkręty ciesielskie
 • Wkręty meblowe typu konfirmat/EURO
 • Wkręty do płyt G-K
 • Wkręty samowiercące do pokryć dachowych i fasad
 • Wkręty ościeżnicowe
 • Śruby do betonu
 • Śruby z uchem

Co musisz wiedzieć?

Dumping – polega na sprzedaży produktów eksportowanych za granicę po cenach niższych niż koszty ich wytworzenia lub po cenach niższych od ceny takiego samego lub podobnego produktu oferowanego na rynku krajowym.

Antydumping – pojęcie oznaczające wszelkie procedury związane ze zwalczaniem zjawiska dumpingu. 

Procedury antydumpingowe – działania stosowane przeciw nieuczciwym praktykom handlowym. Podejmowane są w momencie wystąpienia zagrożenia dla krajowego przemysłu. Podstawą prawną tych działań jest Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej z grudnia 1995 r. o ochronie przed importem dumpingowym z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej.

Cło antydumpingowe – rodzaj opłaty nakładanej przez państwo na importowane produkty, których cena jest zdecydowanie niższa od ceny producenta danego produktu na rynku krajowym. 

Chcesz zapytać o produkt / usługę?
Skontaktuj się z nami!