Kolejna norma bezpieczeństwa pracy ISO 45001:2018

Kolejny raz podnieśliśmy nasz poziom zarządzania, wdrażając normę bezpieczeństwa pracy ISO 45001:2018. Dzięki temu Marcopol należy do elitarnego grona organizacji spełniających najwyższe europejskie standardy w obszarze jakości, bezpieczeństwa pracy oraz środowiska naturalnego, co potwierdzają posiadane przez nas certyfikaty zgodności naszego Systemu Zarządzania z wymaganiami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018.

Jesteśmy przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie, dostrzegającym w pracownikach najistotniejszy czynnik sukcesu organizacji, uwzględniającym czynniki środowiskowe, przy planowaniu własnego rozwoju, a równocześnie gwarantujemy najwyższe standardy jakości. Dlatego nie poprzestajemy jedynie na spełnianiu wymagań prawnych, które stale identyfikujemy i spełniamy, ale dzięki wdrożonym wymaganiom norm serii ISO, systematycznie doskonalimy strategiczne obszary działalności, co w rezultacie przynosi szereg realnych korzyści, zarówno dla wyników przedsiębiorstwa, pracowników jak i jego otoczenia.

Chcesz zapytać o produkt / usługę?
Skontaktuj się z nami!