Marcopol. Z troską o środowisko

Marcopol to firma, która przekracza tradycyjne podejście do biznesu, łącząc najwyższą jakość produktów i usług z głębokim zaangażowaniem na rzecz ochrony środowiska. Dzięki szeregowi innowacyjnych działań, zespół Marcopol nieustannie pracuje nad minimalizacją wpływu naszej działalności na ekosystem. Prezentujemy procesy, które pomagają nam w realizacji tej misji.

Ograniczenie Emisji CO2: Zmiana Floty na Hybrydową

W walce ze zmianą klimatu kluczowe znaczenie ma ograniczenie emisji dwutlenku węgla (CO2), głównego sprawcy tego globalnego wyzwania. Jako przykład bezpośredniego ograniczenia emisji CO2, Marcopol zdecydował się na wymianę swojej floty transportowej na pojazdy hybrydowe. Ta zmiana przyczynia się do znaczącego zmniejszenia emisji CO2 przy jednoczesnym zapewnieniu efektywności transportu.

W efekcie, Marcopol staje się liderem w implementacji zrównoważonych praktyk transportowych, które stanowią istotny element naszej strategii ekologicznej.

Innowacja w Ogrzewaniu: Odzysk Ciepła z Produkcji

Dzięki posiadaniu własnej hartowni generujemy znaczące ilości ciepła. Współpraca Działu Elektrycznego i Utrzymania Ruchu umożliwiła przekierowanie tego ciepła do ogrzewania pomieszczeń socjalnych dla naszych pracowników, co jest przykładem efektywnego wykorzystania zasobów.

Ślad Węglowy: Indywidualna Odpowiedzialność

Podjęliśmy wyzwanie wyliczenia naszego śladu węglowego za rok 2023, aby lepiej zrozumieć i zmniejszyć nasz wpływ na środowisko:

  • Zakres 1: 646,6 Mg CO2 eq
  • Zakres 2: 2381,8 Mg CO2 eq
  • Sumarycznie: 3028,4 Mg CO2 eq

Analiza tych danych pozwala nam na bardziej świadome działania redukcyjne.

Rewolucja w Transporcie: Marcopol Inwestuje w Ekologiczne Rozwiązania

Dążąc do optymalizacji kosztów oraz redukcji śladu węglowego, wprowadziliśmy innowacyjne metody sortowania i transportu ładunków. Stosowanie aut liniowych Double Deck maksymalizuje wykorzystanie przestrzeni ładunkowej, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa i mniejszą emisję CO2. Nasze działania są również wspierane przez regularne szkolenia kierowców w zakresie ekonomicznej jazdy, co dodatkowo przyczynia się do zwiększenia efektywności paliwowej i zmniejszenia ogólnego wpływu na środowisko. W efekcie, Marcopol staje się liderem w implementacji zrównoważonych praktyk transportowych, które stanowią istotny element naszej strategii ekologicznej.

Recykling i Odpowiedzialność Społeczna: Codzienna Praktyka w Marcopol

Stawiamy na recykling, segregując odpady i korzystając z ekologicznych wypełnień do kartonów transportowych, produkowanych z makulatury.

Marcopol rozumie, że trwały sukces zależy nie tylko od osiągów finansowych, ale również od pozytywnego wpływu na społeczeństwo. Nasze działania w zakresie odpowiedzialności społecznej (CSR) obejmują wspieranie rozwoju lokalnej społeczności poprzez różnorodne inicjatywy edukacyjne i współpracę z lokalnymi organizacjami. Jesteśmy również zaangażowani w promowanie godnych warunków pracy dla naszych pracowników, co obejmuje nie tylko zapewnienie konkurencyjnych wynagrodzeń i benefitów, ale także skupienie na bezpieczeństwie i higienie pracy. Regularne szkolenia z zakresu BHP są integralną częścią naszej polityki personalnej, zapewniając, że każdy pracownik jest świadomy najlepszych praktyk i procedur bezpieczeństwa.

W Marcopolu działania CSR są ściśle zintegrowane z naszymi operacjami biznesowymi. Rozwijając strategie biznesowe, zawsze bierzemy pod uwagę ich potencjalny wpływ społeczny i środowiskowy. Dzięki temu nie tylko budujemy wartość dla wszystkich, związanych z naszą firmą, ale również przyczyniamy się do budowania zrównoważonej przyszłości.

Marcopol: Pionier Zrównoważonego Rozwoju

Działania Marcopol pokazują, że odpowiedzialny biznes może iść w parze z ochroną środowiska. Dążenie do zrównoważonego rozwoju i troska o przyszłość naszej planety leżą u fundamentu naszej filozofii.

Doceniamy firmy i jednostki, które dołączają do nas w tym ważnym zadaniu. Razem możemy tworzyć zrównoważoną przyszłość.

Zapraszamy do współpracy w duchu zrównoważonego rozwoju.

Chcesz zapytać o produkt / usługę?
Skontaktuj się z nami!