Nowość na rynku polskim – Wkręty MPT25 SP

MPT 25 SP to wkręt samowiercący do płyt warstwowych najwyższej na rynku zdolności przewiercania podłoża przeznaczony do zastosowania w branży budowlanej i inwestycyjnej.

NOWOŚĆ w naszej linii produktowej Marcopol PLUS – wkręt MPT25 SP, który wyróżnia się na tle innych tego typu łączników dostępnych na rynku najwyższą zdolnością przewiercania podłoża.  MPT25 SP to wkręt samowiercący przeznaczony do mocowania płyt warstwowych. Jest to jedyny tego typu produkt posiadający zdolność przewiercania elementów stalowych o maksymalnej grubości do 25 mm. Pozwala montować płyty warstwowe bezpośrednio do konstrukcji stalowych wykonanych z profili gorącowalcowanych, których grubość półki nie przekracza 25mm. Tym samym podczas montażu nie ma konieczności wstępnego przewiercania nośnego elementu konstrukcyjnego co znacząco skraca czas montażu.

Nasze wkręty pokryte są specjalną ceramiczną powłoką ochronną, dzięki której uzyskujemy potwierdzoną w badaniach  wysoką odporność korozyjną do C5 włącznie zgodnie z normą PN-EN-ISO-12944-(1-2). Należy pamiętać, że zabezpieczenie antykorozyjne łączników powinno być każdorazowo dobrane odpowiednio do kategorii korozyjności środowiska, w którym łączniki te są stosowane.

Wkręty MPT25 SP posiadają indywidualną cechę na łbie, która zapewnia ich pełną identyfikowalność w całym okresie ich użytkowania. Samowiercące łączniki MPT25 SP spełniają  wymagania klasy reakcji na ogień A1  wg PN-EN 13501 jako wyroby niepalne i są oznakowanie CE w oparciu o europejski dokument odniesienia ETA 19/0354.

W skrócie wkręty samowiercące MPT 25 SP to przede wszystkim:

  • Najwyższa na rynku zdolność przewiercania podłoża aż do 25 mm
  • Szybki czas montażu
  • Wysoka odporność korozyjna
  • Klasa reakcji na ogień A1
  • Gwarantowana oznakowaniem CE wysoka jakość i bezpieczeństwo zastosowania w konstrukcji

Szczegółowe informacje techniczne znajdziesz u naszych handlowców z działu inwestycyjnego:

Region Północ:

+48 607 291 951

Region Południe

+ 48 502 232 313

Chcesz zapytać o produkt / usługę?
Skontaktuj się z nami!