Cały świat odczuwa skutki kryzysu, który zapoczątkowany przez pandemię, stopniowo narastał. Obecnie wszystkie światowe gospodarki próbują walczyć także z pojawiającą się stagflacją.

Branża elementów złącznych staje przed wyzwaniami wynikającymi z niepewności oraz:

W „Wyzwaniach dla producentów elementów złącznych w 2023 roku” „, skupiamy się na omówieniu kluczowych działań, niezbędnych do przetrwania w świecie pełnym złożoności, niepewności i nieprzewidywalnych procesów.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym opracowaniem, w którym podkreślamy konieczność rozwijania i utrzymywania zdolności do elastycznego i odważnego dostosowywania się do niespodziewanych wydarzeń.