Szanowni Klienci,

Zgodnie z grafikiem przebiegu postępowania antydumpingowego AD676, dotyczącego przywozu niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, przedstawionym na stronie internetowej Komisji Europejskiej, dzień 20 Lipca 2021 jest najpóźniejszym terminem ogłoszenia przez Komisję decyzji w sprawie ceł tymczasowych.

Do tego dnia Komisja musi ogłosić decyzję w sprawie wprowadzenia ceł tymczasowych oraz ich wysokości bądź ogłosić decyzje o niewprowadzeniu ceł tymczasowych.

W sytuacji ogłoszenia decyzji Komisji o wprowadzeniu ceł tymczasowych, cła te zostaną wprowadzone w terminie 4-ch tygodni od daty ogłoszenia decyzji Komisji Europejskiej.

Aktualny grafik przebiegu postępowania antydumpingowego AD676 ze wskazaniem poszczególnych kroków oraz ich terminów jest dostępny na stronie: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2504&sta=1&page=1&c_order_dir=Down

Szanowni Klienci,

Informujemy, iż w konsekwencji postępowania antydumpingowego 2020/C442/06 z dnia 21.12.2020 roku, w dniu 18.06.2021 roku na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej 2021/970 z dnia 17.06.2021 zostaje rozpoczęta procedura rejestracji celnej na wiodące elementy złączne ze stali.

Procedura rejestracji prowadzi do możliwości nałożenia ceł od dnia 18.06.2021 do poziomu 250%.

W związku z powyższym Marcopol Sp. z o.o. aktualizuje ceny sprzedaży na objętych powyższą procedurą grupach produktowych.

W dzisiejszej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości biznesowej niezwykle istotne jest, aby optymalizować koszty magazynowania oraz produkcji, a także zwiększać swoją produktywność.

Nasze wieloletnie doświadczenie z partnerami na rynku B2B zaowocowało powstaniem systemu IDEA. Połączyliśmy system składu konsygnacyjnego, który gwarantuje ciągłość utrzymania stanów magazynowych u Klienta z metodą sterowania zapasami typu Kanban.

Pojęcie to oznacza proste i intuicyjne sygnalizowanie – w tym przypadku – zużycia towaru czy braków w magazynie klienta. Nadrzędną zasadą metody Kanban jest dbanie o dostępność odpowiednich ilości produktów w miejscu i czasie, tam gdzie są potrzebne, oraz troska o ich właściwy przepływ. Wszystko po to by użytkownicy systemu IDEA nie musieli martwić się o bezpieczeństwo swoich stanów magazynowych

System IDEA odpowiada na potrzeby klientów, mające na celu:

MPT 25 SP to wkręt samowiercący do płyt warstwowych najwyższej na rynku zdolności przewiercania podłoża przeznaczony do zastosowania w branży budowlanej i inwestycyjnej.

NOWOŚĆ w naszej linii produktowej Marcopol PLUS – wkręt MPT25 SP, który wyróżnia się na tle innych tego typu łączników dostępnych na rynku najwyższą zdolnością przewiercania podłoża.  MPT25 SP to wkręt samowiercący przeznaczony do mocowania płyt warstwowych. Jest to jedyny tego typu produkt posiadający zdolność przewiercania elementów stalowych o maksymalnej grubości do 25 mm. Pozwala montować płyty warstwowe bezpośrednio do konstrukcji stalowych wykonanych z profili gorącowalcowanych, których grubość półki nie przekracza 25mm. Tym samym podczas montażu nie ma konieczności wstępnego przewiercania nośnego elementu konstrukcyjnego co znacząco skraca czas montażu.

Nasze wkręty pokryte są specjalną ceramiczną powłoką ochronną, dzięki której uzyskujemy potwierdzoną w badaniach  wysoką odporność korozyjną do C5 włącznie zgodnie z normą PN-EN-ISO-12944-(1-2). Należy pamiętać, że zabezpieczenie antykorozyjne łączników powinno być każdorazowo dobrane odpowiednio do kategorii korozyjności środowiska, w którym łączniki te są stosowane.

Wkręty MPT25 SP posiadają indywidualną cechę na łbie, która zapewnia ich pełną identyfikowalność w całym okresie ich użytkowania. Samowiercące łączniki MPT25 SP spełniają  wymagania klasy reakcji na ogień A1  wg PN-EN 13501 jako wyroby niepalne i są oznakowanie CE w oparciu o europejski dokument odniesienia ETA 19/0354.

W skrócie wkręty samowiercące MPT 25 SP to przede wszystkim:

Szczegółowe informacje techniczne znajdziesz u naszych handlowców z działu inwestycyjnego:

Region Północ:

+48 607 291 951

Region Południe

+ 48 502 232 313

Nowe łączniki termoizolacji ISOTHERM FIX z naszej marki TitaniumPRO to:
• wysoka jakość, którą gwarantuje Europejska Ocena Techniczna,


• wysoka sztywność talerzyka – zachowanie odpowiedniej sztywności zapewnia skuteczny i mocny docisk mocowanego materiału,
• specjalna konstrukcja strefy rozpierania pozwalająca na dwie głębokości zakotwienia 35 i 70 mm– umożliwia uniwersalne zastosowanie oraz montaż we wszystkich kategoriach podłoży z utrzymaniem wysokich parametrów wytrzymałościowych,
• możliwość doboru 3 rodzajów trzpienia- gwarantuje trwałość i wytrzymałość podczas montażu.