W dniu 16 listopada 2021 Komisja Europejska opublikowała informację, w której potwierdza zamiar nałożenia środków antydumpingowych na import określonych elementów złącznych z Chin (postępowanie AD676).

Wysokość ceł została określona generalnie na poziomach 41,8% oraz 89,8%. Cła zostaną wprowadzone ostatecznie w terminie do 17 lutego 2022 r.       

Szczegóły dochodzenia AD676 znajdziecie Państwo na stronie Komisji Europejskiej https://trade.ec.europa.eu/tdi

Szanowni Klienci,

Zgodnie z grafikiem przebiegu postępowania antydumpingowego AD676, dotyczącego przywozu niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, przedstawionym na stronie internetowej Komisji Europejskiej, dzień 20 Lipca 2021 jest najpóźniejszym terminem ogłoszenia przez Komisję decyzji w sprawie ceł tymczasowych.

Do tego dnia Komisja musi ogłosić decyzję w sprawie wprowadzenia ceł tymczasowych oraz ich wysokości bądź ogłosić decyzje o niewprowadzeniu ceł tymczasowych.

W sytuacji ogłoszenia decyzji Komisji o wprowadzeniu ceł tymczasowych, cła te zostaną wprowadzone w terminie 4-ch tygodni od daty ogłoszenia decyzji Komisji Europejskiej.

Aktualny grafik przebiegu postępowania antydumpingowego AD676 ze wskazaniem poszczególnych kroków oraz ich terminów jest dostępny na stronie: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2504&sta=1&page=1&c_order_dir=Down

Szanowni Klienci,

Informujemy, iż w konsekwencji postępowania antydumpingowego 2020/C442/06 z dnia 21.12.2020 roku, w dniu 18.06.2021 roku na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej 2021/970 z dnia 17.06.2021 zostaje rozpoczęta procedura rejestracji celnej na wiodące elementy złączne ze stali.

Procedura rejestracji prowadzi do możliwości nałożenia ceł od dnia 18.06.2021 do poziomu 250%.

W związku z powyższym Marcopol Sp. z o.o. aktualizuje ceny sprzedaży na objętych powyższą procedurą grupach produktowych.

W dzisiejszej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości biznesowej niezwykle istotne jest, aby optymalizować koszty magazynowania oraz produkcji, a także zwiększać swoją produktywność.

Nasze wieloletnie doświadczenie z partnerami na rynku B2B zaowocowało powstaniem systemu IDEA. Połączyliśmy system składu konsygnacyjnego, który gwarantuje ciągłość utrzymania stanów magazynowych u Klienta z metodą sterowania zapasami typu Kanban.

Pojęcie to oznacza proste i intuicyjne sygnalizowanie – w tym przypadku – zużycia towaru czy braków w magazynie klienta. Nadrzędną zasadą metody Kanban jest dbanie o dostępność odpowiednich ilości produktów w miejscu i czasie, tam gdzie są potrzebne, oraz troska o ich właściwy przepływ. Wszystko po to by użytkownicy systemu IDEA nie musieli martwić się o bezpieczeństwo swoich stanów magazynowych

System IDEA odpowiada na potrzeby klientów, mające na celu: